Полезни връзки

Министерски съвет на Република България

Комисия за защита от дискриминация

Омбудсман на Република България

Структурни фондове на ЕС - Единен информационен портал

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Портал за обществени консултации

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки Финансов механизъм

***

Европейска комисия, Генерална дирекция „Правосъдие"

Агенция на Европейския съюз за основните права

Портал на Съвета на Европа

Европейски съд за правата на човека

Комисарят по проблемите на човешките права в Съвета на Европа

Правни материали от ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 

Защита на човешките права

Федерален съюз на европейските етнически общности

Представителство на Европейската комисия в България

ООН - Служба на Върховния комисар по правата на човека

Информационна страница за универсалния периодичен преглед (СПЧ ООН)

ПРООН - България

Регионална страница на Световната банка за България

Миграционна политика

Антидискриминационни материали

Страници за човешките права на Балканите

Международни правни материали

Международна група за правата на малцинствата

Mрежа за местна ефективна ромска интеграция (MERI) - MERI България

***

Интернет сайтове на НПО - членове на НССЕИВ за 2012 г.

Асоциация „Интегро"

Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"

Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора"

Сдружение „Ние сме едно семейство"

Сдружение „Организация на евреите в България „Шалом"

Сдружение „Регионално сдружение на занаятчиите „Технитари"

Сдружение „Свят без граници"

Сдружение „Съюз на военноинвалидните кооперации в България"

Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България

Фондация „Етнопалитра"

Фондация „Лозенец"

Фондация „Помогни на нуждаещите се"

Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе"

Фондация „Здраве и социално развитие"

Национална мрежа на здравните медиатори

Фондация "Здравни Проблеми на Малцинствата"

Фондация "Рома - Лом"

Сдружение „Разнообразни и равни"

 Фондация "Здравето на ромите"

 Фондация за регионално развитие "Рома-1995" Пловдив"

Клуб на етническите общности, Стара Загора

Съюз на тракийските дружества в България

Фондация «Български институт за правни инициативи»

Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"

Сдружение „Ромска академия за култура и образование" /РАКО/

***

Институт за изследване на населението и човека при Българската академия на науките

Национално сдружение на общините в Република България

***

Български хелзинкски комитет

Фондация "Реформа в местното самоуправление"

Фондация „Партньори - България"

Фондация „Областен ромски съюз"

Интернет портал на етническите малцинства

Информационен портал за неправителствените организации в България

European centre for minority issues

Уебсайт на British Council за многообразието - http://www.diversitybulgaria.org/bg/

Европейски ромски информационен офис (European Roma Information Office) - ERIO

Ромски образователен фонд

Ромски портал за развитие "Етноси"

Електронен портал за Арменците в България

Фондация "Америка за България"

Тръст за социална алтернатива

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство