Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци, турци (1944 - 1989), Улрих Бюксеншютц, ИМИР, София, 2000

31.12.2002

Съдържание

1 Въведение

2 Политиката спрямо евреите, ромите, помаците и турците

2.1 Кратката история на евреите в Народна Република България

2.1.1 Българските евреи и “окончателното решение”

2.1.2 Следвоенният период 1944-1952 г.

2.1.2.1 Политическите течения сред еврейското население

2.1.2.2 Социални и икономически проблеми на еврейското население

2.1.2.3 Училища и религиозна организация

2.1.3 Exodus (Изселване)

2.2 Екскурс: БКП и мюсюлманската верска общност в България

2.3 Ромите

2.3.1 Политическо развитие преди 1944

2.3.2 Общо развитие на политиката на БКП спрямо ромите

2.3.2.1 Организации и културни институции на ромите

2.3.2.2 Образователни институции за ромите

2.3.2.3 Основни училища (ОУ)

2.3.2.4 Основни училища със засилено трудово обучение - ОУЗТО

2.3.2.5 Интернати

2.3.2.6 Специалните ромски училища - един успех?

2.3.3 Мерки по заселване

2.3.4 Смени на имената при ромите

2.4 Помаците

2.4.1 Демографска и социална структура на помашкото население

2.4.2 Политическо развитие преди 1944 г.

2.4.3 Политиката на БКП спрямо помаците след 1944 г.

2.4.4 Образование за помаците

2.4.5 Мерки по националната сигурност

2.4.6 Смени на имената при помаците

2.4.6.1 Първи опит: Анархия.

2.4.6.2 Втората кампания за смяна на имената сред помаците

2.5 Турското малцинство

2.5.1 Демографска и социална структура на турското население

2.5.2 Държавната политика спрямо турското малцинство преди 1944 г.

2.5.3 Политиката на БКП спрямо турското малцинство след 1944.

2.5.4 Образование за турското малцинство.

2.5.5 Емиграцията на българските турци след 1944 г.

2.5.5.1 Емиграцията през 1950/51 г.: Прогонване или бягство?

2.5.5.2 Емиграцията през 1969-1978 г.: Събиране на разделените семействa

2.5.5.3 “Голямата екскурзия”

2.5.6 Смени на имената

3 Обобщение

4 Литература

4.1 Българска литература

4.2 Друга литература

5. Приложение  

        Приложение 1

        Приложение 2

        Приложение 3

        Приложение 4

        Приложение 5

        Приложение 6

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени