БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

На 31 октомври 2012 г. Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС проведе второто си заседание

02.11.2012
 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1358&lang=1

Заседание на групата за ресурсно
обезпечаване на ромската интеграция

01.11.2012

Междуведомствената работна група за ресурсно обезпечаване на ромската интеграция проведе второто си редовно заседание на 31 октомври. То бе председателствано от Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Дневният ред включваше приемане на Вътрешни правила за дейността на групата, дискусия по предложените от НПО типове интеграционни интервенции, обсъждане на Приложение „Програми за подкрепа на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите".

Министър Дончев запозна участниците със Заповед Р-270/11.10.2012 на Министър-председателя Бойко Борисов. Заповедта допълва членовете на Междуведомствената група със заместник-министрите Светлана Боянова (МЗХ), Десислава Димитрова (МЗ) и Митко Тодоров (МК), както и с , както и с Георги Кръстев (Зам.-председател на НССЕИВ) и Силвия Диманова (Национално сдружение на общините). Също така тя вменява на групата да изпълнява функциите на координационна група по Тематичния фонд за реформи, свързани с включването на ромите по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Участниците дискутираха активно предложените от представителите на НПО интеграционни интервенции. Дефинирането на типове интеграционни интервенции ще помогне за стандартизиране на множеството успешни практики за интеграция (чрез изработването на методология и финансов стандарт), както и за устойчивото им финансиране (като държавно-делегирани дейности - от държавния бюджет или през ОП „Развтие на човешките ресурси"), аргументира предложението Деян Колев. Министър Дончев подкрепи идеята, като подчерта, че макар стандартизирането да води до опростяване и до загуба на ценни елементи от съответната интервенция, то няма алтернатива. Той посочи, че е необходимо да се започне с определянето на 3-4 интеграционни интервенции - напр. интервенция за медиаторство, за превенция на отпадането от училище и т.н. Росица Иванова, секретар на НССЕИВ поясни, че по поръчка на Секретариата се подготвя концепция за медиаторството, която би могла да подпомогне формулирането на интервенция. След оживена дискусия бе взето решение за следващото заседание да бъдат предложени 4 интервенции.

Участниците разискваха и въпроса с Приложението към Националната стратегия за интегриране на ромите „Програми за подкрепа на изпълнението на НСИР", което бе предложено преди година по време на одобряването на Националната ромска стратегия, но така и не бе одобрено. Деян Колев предложи Приложението да бъде обновено и разширено, като предвиди пре-дефинирани проекти и операции, които да бъдат обявени през следващия програмен период. По този начин то ще даде така необходимата конкретика относно дейностите и финансирането за изпълнение на НСИР. Участниците единодушно подкрепиха обновяването на Приложението, като Министър Дончев определи триседмичен срок за набиране на нови предложения.

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени