Тази версия на сайта на НССЕИВ е била активна до м. октомври 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Нова книга за интеграцията на ромите в България: необходими реформи и икономически ефекти

Ново в БИБЛИОТЕКА ЛОГИН

Библиотека ЛОГИН на Интернет-страницата на ФРМС съдържа над 8600 документа на 9 езика във важни за местното самоуправление области, с възможност за търсене по ключови думи, език и държава, или преглед на съдържанието, групирано в 33 тематични категории.

 

Интеграция на ромите в България: необходими реформи и икономически ефекти
Целите на доклада са основно следните: да опише икономическите ефекти от неинтеграцията на ромското население в България; да опише основните държавни икономически политики, които са фактор за липса на интеграция; да предложи промени в държавните политики, които биха допринесли за интеграцията на ромското население; да опише, и (когато е възможно) да измери потенциалните икономически ефекти от интеграцията, вследствие на отделните предлагани реформи. Лъчезар Богданов, Георги Ангелов. Май 2006

Към теми в Библиотеката: Междуетнически отношения и малцинства

 

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени