БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Новини

МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ СТАНДАРТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 29.09.2016
Министърът на образованието и науката Меглена Кунева утвърди държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Предстои обнародване на стандарта в „Държавен вестник“. Този стандарт се изготвя за първи път и е насочен към включване на младите хора в демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии и кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната...
Рома Верситас България обявява прием на студенти за участие в новия цикъл на програмата в България 28.09.2016
Рома Верситас България набира нови студенти! Детайлна информация за изисквания и срокове може да намерите на http://romaversitas.bg/?page_id=64 ....
Заместник-председател на Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси 27.09.2016
За заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси е определен - Георги Кръстев- съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Националния съвет по сигурността към Министерския...
Прием на студенти 26.09.2016
Рома Верситас България набира нови студенти! За повече информация: ...
Председателят на НССЕИВ поздрави участниците в XVII–я Международен фолклорен фестивал на влашката-румънската песен и танц, Видин – 2016 година 19.09.2016
На 16-18.09.2016 г., се проведе ХVІІ-тото издание на Международен фолклорен фестивал на влашката - румънската песен и танц Видин – 2016 година, организирано от Асоциацията на Власите в България. Заместник-министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика и председател на НССЕИВ г-н Томислав Дончев поздрави организаторите и участниците във фестивала за тяхното сътрудничество и активна дейност за съхраняването, развитието и предаването на традициите на следващите...
СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ТВОЯТ ЧАС“ СЪС 140 МЛН. ЛЕВА ЗА УЧИЛИЩАТА 01.09.2016
голям размер http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2082 31 август 2016 г. От днес официално стартира проектът „Твоят час“, в чиято първа фаза 140 млн. лева ще бъдат предоставени на всички държавни и общински училища за извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения. Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,...
Ethnos.bg
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени