БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS
Decade of Roma Inclusion 2005-2015
PROGRESS 2007-2013

Новини

Двадесет и трети Национален събор на каракачаните в България 02.09.2014
Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България организира Двадесет и третия Национален събор на каракачаните в България. Събитието се проведе на 30 и 31 август в местността "Карандила" край Сливен. Повече за събора...
ВАЖНО!!! Покана за подаване на проектни предложения по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" 01.09.2014
oprr.gif Със Заповед №РД-02-36-543/28.08.2014 г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) и в съответствие с решение на Комитета за наблюдение на ОПРР от дата 24.07.2014 г., са направени изменения в Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение". На база...
Министерството на младежта и спорта удължава процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2011-2015) до 19.09.2014 г. 18.08.2014
Удължава се срокът по следните подпрограми от Национална програма за младежта (2011-2015) Подпрограма 1 - Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове Подпрограма 2 - Национални младежки инициативи и кампании Подпрограма 3 - Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи ПАКЕТИТЕ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НПМ (2011-2015) СА ПУБЛИКУВАНИ...
Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 5: "Кампании за повишаване на информираността и чувствителността" Програма БГ12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014 18.08.2014
3_4643_1.jpg Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 5: "Кампании за повишаване на информираността и чувствителността" Програма БГ12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014/Call for project proposals for Measure 5: "Awareness and sensibility raising campaigns", BG 12 Domestic and Gender-Based Violence, NFM 2009-2014 КРАЕН СРОК: ЗАЯВЛЕНИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 16:00 Ч. 01 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. Предвидените дейности по BG 12 са насочени към подобряване...
Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 4: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014 18.08.2014
2_4643_1.jpg Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 4: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014/Call for project proposals for Measure 4: "Support services for victims of domestic violence", BG 12 Domestic and Gender-Based Violence, NFM 2009-2014 КРАЕН СРОК: ЗАЯВЛЕНИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 16:00 Ч. 01 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. Предвидените дейности по BG 12 са насочени към подобряване...
Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 3: "Изследвания и събиране на данни" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014 18.08.2014
1_4643_1.jpg Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 3: "Изследвания и събиране на данни" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014 /Call for project proposals for Measure 3: "Research and data collection", BG 12 Domestic and Gender-Based Violence, NFM 2009-2014 КРАЕН СРОК: ЗАЯВЛЕНИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 16:00 Ч. 01 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО BG 12 СА НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ,...
Ethnos.bg
Различията ни събират
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени