БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS
Decade of Roma Inclusion 2005-2015
PROGRESS 2007-2013

Новини

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ДОНЧЕВ Е ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 22.06.2016
Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще бъде председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, реши правителството. Според Правилника за устройство и дейността на НССЕИВ председател на структурата може да бъде само вицепремиер. 16RH499_T.Donchev_preds_NSSEIV.doc (50 Kb) С друго решение беше изменен Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата...
Тринадесетият Детски ромски фестивал Отворено сърце - една мечта за равенство и приятелство 08.06.2016
2_Amalipe_logo2.jpg Изящно съчетание от ромски и български народни танци, модерни хореографии, драматизации на приказки, певчески изпълнения, демонстрации на различни занаяти от страната и чужбина - така можем да определим програмата на фестивала "Отворено сърце" 2016! За тринадесета поредна година ученици от различните етноси в България и чуждестранни групи от Македония, Китай, Румъния, Албания и Германия, участващи във фестивала "Отворено сърце", показаха какви творчески сили притежават техните отворени сърца. С всяка...
ВАЖНО! ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЯВЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА“ може да намерите на сайта на Министерския съвет, секция „Профил на купувача“ 06.06.2016
голям размер Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. голям размер Обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА“, по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на...
Проведено заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие н ачовешките ресурси“ 06.06.2016
6_Logo_oprchr_2014_2020.png http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=647 Всеки десети българин е участвал в мерки по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ Всеки десети българин се е възползвал от мерките по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) в периода 2007-2013 г. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР днес в София. През първия програмен...
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ КЪМ ПЪРВИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ 06.06.2016
С Решение № 80811-262 от 30.05.2016 г. ръководителят на Управляващия орган одобри оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ (първи срок за кандидатстване). Съгласно чл. 25 от ПМС № 107/10.05.2014 г., в срок до 13.06.2016...
Проведено заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 06.06.2016
4_OPNOIR_175_310_0.jpg http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=385 Министър Кунева отчете резултатите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Четвъртък | 02.06.2016 Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева отчете резултатите за последните дейности по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. на днешното заседание на Комитета за наблюдение. Изминалите месеци бяха време на усилена дейност, чиито резултати днес са пред...
Ethnos.bg
Различията ни събират
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени