БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS
Decade of Roma Inclusion 2005-2015
PROGRESS 2007-2013

Новини

Учители по история и представители на академичната общност ще участват в обучителен семинар по тематиката за Холокоста и за престъпленията срещу човечеството 05.09.2014
Образованието като предпоставка за по-голяма гражданска чувствителност сред младите хора 02 септември 2014 г. България има в историята си ярки примери за политическа смелост и гражданска съвест при противопоставянето срещу Холокоста и при спасяването на българските граждани от еврейски произход по време на Втората световна война. Изучаването на този период от българската история е заложено и в държавните образователните изисквания, подчерта министърът на образованието и науката доц. Румяна...
Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица 04.09.2014
Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще подкрепя разпределението на храни и други основни материални помощи за най-нуждаещите се лица, като целта е да се намали социалното изключване на най-бедните. Промяна на Управляващия орган става с изменение и допълнение Решение на Министерския съвет от 2013г., с което се определят органи, отговорни за управлението,...
Заместник министър-председателят по социална политика и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков е председател на НССЕИВ 03.09.2014
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ ЩЕ РЪКОВОДИ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 03 Септември 2014 Правителството определи вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. НССЕИВ е координиращ и консултативен орган, който подпомага правителството в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и...
Двадесет и трети Национален събор на каракачаните в България 02.09.2014
Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България организира Двадесет и третия Национален събор на каракачаните в България. Събитието се проведе на 30 и 31 август в местността "Карандила" край Сливен. Повече за събора...
ВАЖНО!!! Покана за подаване на проектни предложения по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" 01.09.2014
oprr.gif Със Заповед №РД-02-36-543/28.08.2014 г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) и в съответствие с решение на Комитета за наблюдение на ОПРР от дата 24.07.2014 г., са направени изменения в Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение". На база...
Министерството на младежта и спорта удължава процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2011-2015) до 19.09.2014 г. 18.08.2014
Удължава се срокът по следните подпрограми от Национална програма за младежта (2011-2015) Подпрограма 1 - Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове Подпрограма 2 - Национални младежки инициативи и кампании Подпрограма 3 - Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи ПАКЕТИТЕ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НПМ (2011-2015) СА ПУБЛИКУВАНИ...
Ethnos.bg
Различията ни събират
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени