БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Новини

Проведе се първият от предвидените шест Регионални форума по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа 05.12.2016
В дните 30 ноември – 02 декември 2016 г., в София, се проведе първият от предвидените шест Регионални форума по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по...
Двудневно обучение за полицейски служител в държави-членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) 24.11.2016
Двудневно обучение за полицейски служител в държави-членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е разработило ново обучение за служителите на правоприлагащите органи, на тема "Полицейската дейност в ромските и синти общности - ефективна и в съответствие с правата на човека". Практическото и интерактивно обучение ще предостави на полицейските служители,...
Проведе се тематична дискусионна среща относно политиката по равнопоставеност между жените и мъжете с фокус върху жени и момичета от ромски произход по проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа 18.11.2016
На 17.11.2016 г. се проведе тематична дискусионна среща относно политиката по равнопоставеност между жените и мъжете с фокус върху жени и момичета от ромски произход. Срещата е в изпълнение на проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия. Участие взеха представители на...
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 11.11.2016
9_LOGO_2014_2020.jpg С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за интегрирани инвестиции за маргинализираните общности, живеещи в социални жилища. За реализацията на процедурата по взаимнодопълващ се начин ще бъдат използвани възможностите на трите оперативни програми – ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР. Специфичните цели на интегрираната процедура са...
Проведе се тематична дискусионна среща относно политиката за младите хора с фокус върху младежите от ромски произход по проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа 31.10.2016
IMG_8649_1.jpg На 27 октомври 2016 г. се проведе тематична дискусионна среща относно политиката за младите хора с фокус върху младежите от ромски произход по проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа. голям размер Срещата е в изпълнение на проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформаНа 27.10.2016 г. се проведе тематична дискусионна среща относно политиката за младите хора с фокус върху...
БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РОМСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТИВАТ САМО ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОЕКТА 31.10.2016
БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РОМСКИТЕ СТИПЕНДИИ ОТИВАТ САМО ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОЕКТА 27 октомври 2016 г. МОН ЗАСИЛВА ПРОВЕРКИТЕ НА ПОСЕЩАЕМОСТТА В УЧИЛИЩЕ Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, ще бъдат предназначени за 150-те учители, които ще работят с децата и с уязвими групи. Така стипендиите на учениците няма да се плащат от бюджета, а ще се осигуряват изцяло от международния...
Ethnos.bg
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени