Секретариат на НССЕИВ

Екип

Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) и експерти.

За връзка със Секретариата

Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Бул."Дондуков"№1, София 1000, тел.:02/940-36-22, факс: 02/940-21-18