Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България навърши 30 години

Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България e уважаван, дългогодишен член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. 

В поздравителен адрес до ФКПДКБ секретарят на НССЕИВ Росица Иванова подчерта всеотдайността и неуморния труд на организацията  за съхраняването и развитието на културните ценности на каракачаните, както и за развиването духа на толерантност и взаимно уважение, характерни за нашето общество. Тя изрази увереността си, че ползотворното сътрудничество с организацията ще продължи и занапред.

Богатата програма за отбелязването на 30-ата годишнина от създаването на Федерацията включва: валидиране на пощенска марка, провеждането на научна конференция на тема „Запазване на каракачанските традиции и адаптирането им към съвременния начин на живот“. Под знака на тази кръгла годишнина премина и традиционният Двадесет и девети национален събор на каракачаните в България, от 20 до 22 август, в местността Карандила, край Сливен.

Съборът бе уважен от вицепрезидента Илияна Йотова, представители на институции, на местните власти и други официални гости.