БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS
Decade of Roma Inclusion 2005-2015
PROGRESS 2007-2013

Новини

Приет е План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 30.10.2014
Правителството прие План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2014-2015 година. Планът подкрепя ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на образователната система. Изпълнението му ще допринесе за равния достъп и подкрепата за развитие, за приобщаването на децата и учениците в системата на предучилищното възпитание и подготовка и на...
Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България. 30.10.2014
Защитените училища в България са 137, средищните – 794 29 Октомври 2014 Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България. Към досегашните 136 защитени училища са добавени нови две. Те са в селата Левка, област Хасково, и Видраре, Софийска област. От списъка отпада училището в с. Градец, Сливенска област. За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на...
Общините получават допълнително средства за образователни дейности 30.10.2014
Общините получават допълнително средства за образователни дейности 29 Октомври 2014 Правителството прие две постановления, с които одобри над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общини за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища. Средствата, които се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, са в размер на 2 129 697 лв. По НП „Информационни и комуникационни...
Промени в правителствено постановление въвеждат по-добра координация при управлението на средствата от ЕС 30.10.2014
По-добра координация в управлението на средствата от ЕС въвежда прието постановление на Министерския съвет, с което се допълва ПМС №70/2010 г., регламентиращо материята. Документът е резултат от дейността на работните групи, създадени по инициатива на заместник министър-председателя Илияна Цанова, като в него са отразени предложенията за промени в нормативната база, дискутирани на две кръгли маси, проведени в началото на септември и октомври. В събитията участваха всички заинтересовани страни в...
Удължава се срокът за участие в избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 30.10.2014
5_LOGO_2014_2020.jpg Срокът за подаване на заявления за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство се удължава до 3 ноември 2014 г. Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен на база Механизма за избор, който можете да намерите тук . В избора могат да участват следните групи юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност: • работещи в сферата на...
Център "Амалипе" получи високо признание за своята работа 27.10.2014
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=2070&lang=1 24.10.2014 Център Амалипе получи високо признание за своята работа – полската награда за 2014 г. на името на Серджо Виейра де Мелло, върховен комисар по правата на човека на ООН (2002-2003) На 23 октомври във Вила Дециус в Краков за единадесети път бяха връчени годишните награди за изключителна заслуга в областта на правата на човека и приноса към насърчаване на мирното съществуване на общества, религии и култури, носещи името...
Ethnos.bg
Различията ни събират
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени