БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS
Decade of Roma Inclusion 2005-2015
PROGRESS 2007-2013

Новини

Правителството осигури средства за звената за извънучилищни дейности 26.02.2015
Министерският съвет прие постановление, с което се определят редът и условията за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Това са институции, в които се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. С осигуряването на средства от...
Заместник-министър Николай Денков връчи договор по проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" 26.02.2015
Заместник-министърът на образованието и науката и Ръководител на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ проф. Николай Денков връчи на г-н Иван Чакъров, кмет на район „Красна поляна“, договор за изпълнение на втори предварително дефиниран проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" – Компонент 4 на Програмата, днес в МОН. Проектът е модел за интеграция в рамките на предучилищни дейности на ромски деца на възраст от 4 до 6 г. в...
Европейската Комисия одобри новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 26.02.2015
Европейската комисия одобри новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще бъде финансирана със средства от ЕС в програмен период 2014 - 2020 г. За първи път в България ще действа Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще насочи над 701 млн. евро за провеждане на реформи и решаване на най-наболелите проблеми в българското образование. Инвестициите в тази програма ще бъдат съсредоточени в повишаване качеството на...
Схема - „Младежка заетост” – първата схема по новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 26.02.2015
Заместник-министър Зорница Русинова обяви старта на първата схема по ОПРЧР 2014-2020 Заместник-министър Зорница Русинова представи новия програмен период и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) днес във Варна. Тя използва повода отново да обяви първата схема - „Младежка заетост”, по която бенефициент е Агенция по заетостта. Очаква се в рамките на проекта 8000 младежи до 29 години да започнат работа още в края на месец март. „В рамките...
Проведе се първото за 2015 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 26.02.2015
На 24 февруари 2015 г., в сградата на Министерския съвет, се състоя първото за 2015 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси / НССЕИВ/ . То бе открито и председателствано от заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика, председател на НССЕИВ Ивайло Калфин. На заседанието бе приет план за работата на НССЕИВ през настоящата 2015 г. Обсъдени бяха въпроси относно: напредъка на процеса на изготвяне на Плана за...
Близо 2 пъти повече са средствата за регионални програми в Националния план за действие по заетостта през 2015 година 10.02.2015
Нова национална програма за обучение и заетост на продължително безработни стартира през тази година Близо 2 пъти повече са средствата за регионални програми в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2015 година, съобщи по време на представяне за медиите днес директорът на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова. Тя подчерта, че логиката, по който е конструиран планът е насочена изяло към реализиране на целите за годината –...
Ethnos.bg
Различията ни събират
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени