БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Новини

Заместник-председател на Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси 27.09.2016
За заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси е определен - Георги Кръстев- съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Националния съвет по сигурността към Министерския...
Прием на студенти 26.09.2016
Рома Верситас България набира нови студенти! За повече информация: ...
Председателят на НССЕИВ поздрави участниците в XVII–я Международен фолклорен фестивал на влашката-румънската песен и танц, Видин – 2016 година 19.09.2016
На 16-18.09.2016 г., се проведе ХVІІ-тото издание на Международен фолклорен фестивал на влашката - румънската песен и танц Видин – 2016 година, организирано от Асоциацията на Власите в България. Заместник-министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика и председател на НССЕИВ г-н Томислав Дончев поздрави организаторите и участниците във фестивала за тяхното сътрудничество и активна дейност за съхраняването, развитието и предаването на традициите на следващите...
СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ТВОЯТ ЧАС“ СЪС 140 МЛН. ЛЕВА ЗА УЧИЛИЩАТА 01.09.2016
голям размер http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2082 31 август 2016 г. От днес официално стартира проектът „Твоят час“, в чиято първа фаза 140 млн. лева ще бъдат предоставени на всички държавни и общински училища за извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения. Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,...
Проведе се работна среща на екипа по Проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа 25.08.2016
На 23.08.2016 г. се проведе работна среща на екипа по Проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия. На срещата присъстваха членове от екипа, който управлява проекта; лектори; обучители; консултанти. Координаторът по проекта направи преглед на напредъка по изпълнение на...
Неформалната платформа Phenjalipe е изработила Стратегия за развитие на ромските жени и момичета (2014–2020) 25.08.2016
голям размер Стратегията за развитие на ромските жени и момичета (2014–2020 г.) е разработена в резултат на консултации с членовете на Неформалната платформа Phenjalipe, гражданското общество, правителствата и международните организации, с оглед да бъде изготвен референтен документ за положението на ромските жени и момичета на европейско и международно ниво за всички свързани заинтересовани страни, работещи по ромските въпроси, равенството между половете, социалното включване и защитата на...
Ethnos.bg
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени