БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS
Decade of Roma Inclusion 2005-2015
PROGRESS 2007-2013

Новини

По ОП РЧР 2014-2020 са договорени общо 100 милиона лева 23.03.2015
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 са договорени общо 100 млн. лева. От тях 65 млн. лева са осигурени по операция „Нови алтернативи” и 35 млн. лева по „ Младежка заетост”. Операция „Младежка заетост” е по Приоритетна ос 1 на ОП РЧР – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и е с Конкретен бенефициент Агенция по заетостта. В рамките на операцията ще се даде възможност на младежи до 29...
Министрите на образованието на Европейския съюз се обединяват в борбата с религиозния радикализъм 23.03.2015
Министрите на образованието от страните членки на Европейския съюз обсъдиха на срещата си в Париж борбата срещу религиозния радикализъм и се обединиха около идеята за основополагащата роля на образованието и възпитанието в тази насока. В края на дискусиите, домакинствани от френския министър г-жа Нажат Вало-Белкасем, представителите на страните членки приеха решение за сътрудничество, координация и обмен на добрите идеи и практики с цел в бъдеще да се направи възможното за избягването на...
Младежка фондация "Арете" стартира изпълнението на нов проект "М.Е.Н.Т.О.Р.И. - Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция" 23.03.2015
Младежка фондация "Арете" стартира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. проект "М.Е.Н.Т.О.Р.И. - Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция". ПРОЕКТ „М.Е.Н.Т.О.Р.И.“ цели по- добра образователна, професионална и личностна реализация на младежи от ромски произход чрез НАСТАВНИЧЕСТВО в три взаимодопълващи се програми: „Връстници помагат на връстници“,...
Среща на Европейската Комисия с представители на българските национални власти във връзка с политиките за интеграция 21.03.2015
На 20 март 2015 г. се проведе среща на Европейската Комисия с представители на българските национални власти във връзка с политиките за интеграция. Събитието бе организирано от дирекция „ Програмиране на средствата от ЕС“ и Националната контактна точка за изпълнение на „Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020“. Участие в срещата взеха: От страна на EK- Wladyslaw Piskorz, DG REGIO; Borislava Woodford, DG REGIO; Michael Ralph -...
В Брюксел се проведе Деветото заседание на Европейската платформа за приобщаване на ромите 21.03.2015
На 16 и 17 март 2015 г. се проведе Деветото заседание на Европейската платформа за приобщаване на ромите в Брюксел. Събитието бе открито от г-жа Вера Юрова, европейски комисар по правосъдието, защита на потребителите и равенството между половете. Чрез тази инициатива, Европейската комисия улеснява по-широк диалог между държавите-членки, неправителствените организации и представители на ромски неправителствените организации по отношение на политиките за приобщаване и интеграция. Още за събитието на:...
Организация на евреите в България „Шалом” организира поредица възпоменателни церемонии по повод на Деня на Спасението – 10 март 10.03.2015
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ” РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ „ШАЛОМ” – СОФИЯ ЦЕНРАЛНИЯ ИЗРАЕЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ „АМЕРИКАН ДЖОИНТ” - БЪЛГАРИЯ Ви канят на възпоменателна церемония и поднасяне на цветя на 10 март 2015 г. от 12:00 ч. пред мемориалната плоча, намираща се до сградата на Народно събрание (източната страна) по повод на ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО – 10 МАРТ 72 години от спасяването на...
Ethnos.bg
Различията ни събират
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени